Movia

1. mai i år fusjonerte In Via med Mona Vekst, og vart til det nye attføringsselskapet Movia.

Heimesida movia.no er under utarbeiding.

Finn meir informasjon om Movia sine tilbod på

monavekst.no og in-via.no